Ilgtspējīgie koka-betona kompozīta risinājumi

Pētījuma pamatā ir izstrādāt inovatīvu racionālu koka-betona kompozīta konstruktīvu risinājumu liektajām konstrukcijām, atsakoties no tradicionāla stiegrojuma betona slānī par labu dispersajam stiegrojumam un piedāvāt efektīvas nesagraujošas kokbetona kvalitātes kontroles metodes. Pētījuma ietvaros ir piedāvāta jauna koka-betona kompozīta ar stingu savienojumu starp slāņiem ražošanas tehnoloģija. Tiek izstrādāts rīks kokbetona kompozīta racionālo parametru noteikšanai vidēja un liela laiduma pārsegumiem dzīvojamajās un biroja ēkās, kas būtu pielietojams sākotnējā projektēšanas stadijā. Tiek veikti pētījumi par fibru ietekmi uz betona uzvedību un uz koka-betona kompozīta uzvedību. Pētīts jautājums par defektu savienojumā starp materiālu slāņiem ietekmi uz kokbetona kompozītmateriāla uzvedību liecē. Tiek veiktas dažādu nesagraujošo pārbaudes metožu efektivitātes pārbaudes kokbetona savienojuma kvalitātes kontrolē.

APARATŪRA: Form+test hidrauliskā prese, hidrauliskās slogošanas iekārta CONTROLS (Cat. C55G2), Dytran Instruments, Inc. sensori 3312A2T un 3100D24, Data Translation DT9857E, Rīgas Tehniskā universitātē izstrādatais eksperimentāls ultraskaņas aparāts.

PROGRAMMATŪRA: RTU Būvmehānikas katedrā izstrādātā programma Analytica FEM Structural Analyis, QuickDAQ programma, PHP vidē izstrādātais kokbetona racionālo parametru noteikšanas rīks, Rīgas Tehniskā universitātē izstrādatā programmatūra ultraskaņas mērījumu apstrādei.

OMA – operatīvā modālā analīzes metode kompozītu pārbaudei

Kompozīta testēšana 3 punktu liecē

Kompozītu testēšana ar ultraskaņas metodi

Īstenotie projekti:

  1. LZP projekts Nr.lzp-2020/1-0240 “Koaksiālo paātrinājumu korelācijas metode 6-D telpā būvkonstrukciju savienojumu kvalitātes novērtēšanai”.
  2. ERAF projekts Nr.1.1.1.1/16/A/007 “Jauna koncepcija ilgtspējīgas, zema energopatēriņa ēku būvniecībai”.