Konstrukciju strukturālā stāvokļa monitorings

Regulāra ēku tehniskā un strukturālā stāvokļa noteikšana ir svarīga būvju drošības kontrolē, ekspluatācijas un kalpošanas laika novērtēšanā. Ierasti tas notiek ar būvju tehniskās apsekošanas palīdzību, kas balstīta uz kompetenta speciālista vizuālu pārbaudi. Šāds būves novērtējums varbūt subjektīvs, neprecīzs un nesniegt patieso ainu par vērtēto objektu. Risinājums ir izmantot konstrukciju strukturālā stāvokļa monitoringu (Structural Health Monitoring – SHM). Tās mērķis ar automatizētas mērīšanas aparatūras palīdzību fiksēt un novērtēt indikatorus par iespējamiem negadījumiem konstrukcijas ekspluatācijā, anomālijām uzvedībā, degradēšanos un bojājumiem, kas var ietekmēt drošu ekspluatāciju.

Attīstītie pētījumu virzieni:

  1. metodoloģijas izstrāde konstrukciju strukturālā stāvoļa monitorēšanai;
  2. ēku un tiltu ekspluatācijas operatīvā modālā analīze (OMA – operational modal analysis);
  3. unikālu ēku vēja slodžu novērtēšana izmantojot simulācijas CFD (Computational Fluid Dynamics).

PROGRAMMATŪRA: Matlab, OpenFoam, Python, Ansys, RFEM Dlubal

APARATŪRA: 10 V/g akselerometrs, MEMS akselerometrs X6-1A, MEL-x16, VibroMetra, Datu logeris DT9857E.

ĪSTENOTIE PROJEKTI: Ēku strukturālā stāvokļa monitorings

Vēja slodzes novērtēšana daudzstāvu ēkai simulācijas piemērs. Attēlots vidējā vēja ātruma lauks xz plaknē. Vairāk par šo lasīt šeit.