Telpiskās izpratnes attīstība

Mūsdienu inženierzinātņu izglītības kvalitāte ir tieši saistīta ar studentu spēju veidot un lasīt inženierbūvju rasējumus, kas ir būtiska viņu panākumiem turpmākajā profesionālajā karjerā. Ģeometrisko uzdevumu vizualizācija palīdz studentiem saprast un atrisināt dotos ģeometriskos uzdevumus. Papildinātā realitāte (AR – augmented reality) sniegs jaunas, mūsdienīgas iespējas  mācīt pašreizējo studentu paaudzi. AR lietojumprogrammas ļauj daudz ātrāk izprast sarežģītas telpiskās problēmas un attiecības, sniedzot ievērojamu labumu studentiem viņu mācību procesā. Papildinātā realitāte ir jauna tehnoloģija, kas ļauj vienlaikus mijiedarboties ar dabisko pasauli un virtuālajiem objektiem.
Pētījuma mērķis ir izstrādāt didaktisko rīku komplektu, kas ietver praktisku vingrinājumu komplektu ar AR videi sagatavotiem 3D objektiem. Didaktiskais rīku komplekts palīdz arodskolu, koledžu un universitāšu darbiniekiem, mācot inženiergrafikas priekšmetus, lai iegūtu praktisku pieredzi grafisko uzdevumu risināšanā. Tas ļaus paaugstināt grafiskās izglītības kvalitāti. AR didaktiskais rīku komplekts rada pievilcīgu mācību metodiku un paaugstina studentu motivāciju apgūt inženiergrafikas priekšmetus.

PROGRAMMATŪRA: BIM un PLM koncepcijas programmatūra AutoCAD, Revit, ArchiCAD un SolidWorks.

Īstenotie projekti:

  1. Interaktīvu un animētu rasēšanas mācību līdzekļu attīstība, DIAD-tools, 01.10.2017-31.03.2020
  2. Mūsdienīga metode telpiskās izpratnes attīstībai ar papildinātās realitātes tehnoloģijas palīdzību, SPACAR, 01.11.2019-30.04.2022
  3. Izglītības platforma ar atvērtiem resursiem grafiskās attēlojuma sistēmas tiešsaistes mācībām un vērtēšanai, EDRAWTECH, 01.03.2022-29.02.2024