Zinātne

Jaunu būvmateriālu izstrāde

Šis pētījumu virziens saistīts ar jaunu un esošu būvmateriālu izpēti – cementa un betona kompozītmateriāli, ģeopolimēru betons, materiālu ilglaicīgās īpašības (šļūdes deformācija dažādos sprieguma un deformācijas apstākļos), rukuma radītā deformācija, pašdziedējošie cementa bāzes kompozītmateriāli un betona ilgizturība (salizturība, sārmu-silikātu reaģētspēja).

Ilgstspējīgie koka-betona kompozīta risinājumi

Pētījuma pamatā ir izstrādāt inovatīvu racionālu koka-betona kompozīta konstruktīvu risinājumu liektajām konstrukcijām, atsakoties no tradicionāla stiegrojuma betona slānī par labu dispersajam stiegrojumam un piedāvāt efektīvas nesagraujošas kokbetona kvalitātes kontroles metodes. Pētījuma ietvaros ir piedāvāta jauna koka-betona kompozīta ar stingu savienojumu starp slāņiem ražošanas tehnoloģija.

Materiālu laika atkarīgo īpašību modelēšana un pētīšana

Vairumā gadījumu, materiāla modeļi tiek izstrādāti, kā pamatu ņemot lineāras elastības principus. Taču daudzas jaunās materiālu sistēmas darbojas ne-elasatīgi un šie vienkāršotie modeļi nav spējīgi aprakstīt šo materiālu darbību. Nelinearitāte var būt attiecināma uz dažādiem mehāniskiem procesiem, piemēram, bojājumu veidošanās, viskoplastiskums un viskoelastība.

Konstrukciju strukturālā stāvokļa monitorings

Regulāra ēku tehniskā un strukturālā stāvokļa noteikšana ir svarīga būvju drošības kontrolē, ekspluatācijas un kalpošanas laika novērtēšanā. Ierasti tas notiek ar būvju tehniskās apsekošanas palīdzību, kas balstīta uz kompetenta speciālista vizuālu pārbaudi. Šāds būves novērtējums varbūt subjektīvs, neprecīzs un nesniegt patieso ainu par vērtēto objektu.

Telpiskās izpratnes attīstība

Mūsdienu inženierzinātņu izglītības kvalitāte ir tieši saistīta ar studentu spēju veidot un lasīt inženierbūvju rasējumus, kas ir būtiska viņu panākumiem turpmākajā profesionālajā karjerā. Ģeometrisko uzdevumu vizualizācija palīdz studentiem saprast un atrisināt dotos ģeometriskos uzdevumus. Papildinātā realitāte (AR – augmented reality) sniegs jaunas, mūsdienīgas iespējas  mācīt pašreizējo studentu paaudzi.