Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta darbinieki

Dr.sc.ing. Leonīds Pakrastiņš

Institūta direktors, profesors

Dr.sc.ing. Līga Gaile

Asociētā profesore

Dr.sc.ing. Modris Dobelis

Profesors

Dr.sc.ing. Andīna Sprince

Asociētā profesore

Dr.sc.ing. Dmirtijs Serdjuks

Profesors

Dr.sc.ing. Līva Pupure

Asociētā profesore

Dr.sc.ing. Gita Šakale

Vadošā pētniece

Dr. Atis Degro

Docents

M.sc.ing. Karīna Buka-Vaivade

Pētniece

M.sc.ing. Rihards Gailītis

Pētnieks

M.sc.ing. Lāsma Ratnika

Zinātniskā asistente

Dr.sc.ing. Ieva Jurāne

Docente

Dr.sc.ing. Zoja Veide

Docente

M.sc.ing. Veronika Stroževa

Pētniece