Jaunumi

Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūtā tiek uzsākta uzputotu ģeopolimēru pētniecība

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte atgriežas savās mājās

Tiek uzsākta Interreg Baltic Sea Region projekta īstenošana “Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras rūpniecībā”

zINĀTNE

Institūtā tiek veikta pētniecība sekojošās jomās: jaunu būvmateriālu, būvkonstrukciju, materiālu laika atkarīgo īpašību modelēšana, konstrukciju strukturālā stāvokļa monitorings un telpiskās izpratnes attīstība.

Pakalpojumi

Institūts piedāvā sekojošus pakalpojumus – testēšana, inspekcija (objektu apsekošana, projekta dokumentācijas pārbaude, eksprtīzes, konsultācijas), būvkonstrukciju strukturālā stāvokļa monitorings.

Studijas

Institūtā strādājošie mācībspēki īsteno studijas programmā būvniecība (bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī). Studijas tiek nodrošinātas izmanotojot mūsdienīgas metodes, iekārtas un programmatūru.

© 2022 | Institute of Structural Engineering