Pakalpojumi

ŠĻŪDES TESTĒŠANA

Tas ietver šļūdes testēšanu dažādiem materiāliem, piemēram, betonam, cementa bāzes kompozītiem, polimēru kompozītiem utt. Šļūdi ir iespējams notestēt sekojošos stāvokļos: šļūde spiedē, šļūde stiepē, šļūde liecē. Betona un cementa bāzes kompozītiem paralēli šļūdes mērījumiem veic rukuma mērījumus. Par šo testu veikšanu vairāk var uzzināt sazinoties ar asociēto profesori Andīnu Sprinci rakstot uz Andina.Sprince@rtu.lv

MATERIĀLU ĪPAŠĪBU MODELĒŠANA

Nelineāru materiālu modeļu izstrāde speciāliem gadījumiem (daļēji sacietējuši materiāli, paaugstināta temperatūra u.c.), dažādu materiālu sistēmu raksturošana un simulēšana (piemēram, dabīgie un tradicionālie kompozītmateriāli un to sastāvdaļas, keramiskie kompozītmateriāli). Par šo aprēķinu veikšanu vairāk var uzzināt sazinoties ar asociēto profesori Līvu Pupuri rakstot uz Liva.Pupure@rtu.lv

KONSTRUKCIJU STRUKTURĀLĀ STĀVOKĻA MONITORINGS

Tās mērķis ar automatizētas mērīšanas aparatūras palīdzību fiksēt un novērtēt indikatorus par iespējamiem negadījumiem konstrukcijas ekspluatācijā, anomālijām uzvedībā, degradēšanos un bojājumiem, kas var ietekmēt drošu ekspluatāciju. Par šo mērījumu un aprēķinu veikšanu vairāk var uzzināt sazinoties ar asociēto profesori Līgu Gaili rakstot uz Liga.Gaile_1@rtu.lv