Tiek uzsākta Interreg Baltic Sea Region projekta īstenošana “Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras rūpniecībā”

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Lula Tehnisko universitāti (Zviedrija), Aarhus universitāte (Dānija), Podcomp Ab (Zviedrija), Hitachi Energy Sweden AB (Composites (HPAG)) (Zviedrija) un Valmieras pašvaldību. Valsts iestādes, kā arī Eiropas Savienības regulējumi ar vien vairāk un vairāk ražotājus un katru indivīdu atsevisķi mudina īstenot aprites ekonomiku. Šī projekta ietvaros aprites ekonomikas princips tiks pielietots stikla šķiedrai. Gan pašas stikla šķiedras ražošanas procesā, gan kompozītu materiālu ražošanas procesā rodas ievērojams apjoms stikla šķiedras atkritumu. Pašreizējā prakse ir šos stikla šķiedras atkritumus noglabāt atkritumu poligonos, kas nav videi draudzīgs risinājums, nav efektīvi izmantots materiāls un rada papildus izmaksas ražotājam. Šis jautājums ir sarežģīts un to var atrisināt aicinot kopā sadarboties dažādo industriju pārstāvjus, ekspertus, zinātniekus un valsts iestādes, lai nodrošinātu zināšanu, pieredzes apmaiņu un noteiktu nākamās darbības, lai ātrāk varētu nozari pārorienēt no lineāras un aprites ekonomiku. Projekta mērķa grupa ir mazie un vidējie uzņēmumi, bet lielie uzņēmumi arī tiks aicināti piedalīties, piemēram, AS Valmieras Stikla Šķiedra. Projekta ietvaros ir plānotas dažādas aktivitātes, lai veicinātu sadarbību un dialogu starp iesaistītajām organizācijām (semināri, konferences, darba grupas), kā arī ir plānotas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības izpratni par aprites ekonomiku un studentiem tiks piedāvāta iespēja piedalīties hakatonos.
Projekta kopējais finansējums 500 000 EUR un izpildes termiņš 2 gadi.